1. Informacje og贸lne

1. Niniejsza polityka dotyczy Strony internetowej zwanej dalej Serwisem, funkcjonuj膮cego pod adresem url: https://codeduck.pl

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Justyna Bilaszewska, ul. Bydgoska 6, 30-056 Krak贸w. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: kontakt@codeduck.pl

3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w nast臋puj膮cych celach: o Obs艂uga zapyta艅/zam贸wie艅 przez formularz.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u偶ytkownikach i ich zachowaniu w nast臋puj膮cy spos贸b:
– o Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, kt贸re zostaj膮 wprowadzone do system贸w Operatora.
– o Poprzez zapisywanie w urz膮dzeniach ko艅cowych plik贸w cookie (tzw. 鈥瀋iasteczka”),
– o Poprzez gromadzenie log贸w serwera www, b臋d膮cego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych s膮 chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzi臋ki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostaj膮 zaszyfrowane w komputerze u偶ytkownika i mog膮 by膰 odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Operator okresowo zmienia swoje has艂a administracyjne.

3. Hosting
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach Operatora:
LH.pl Sp. z o.o.
ul. ks. Jakuba Wujka 7/26
61-581 Pozna艅
NIP: 7831711517
REGON: 302693647

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niekt贸rych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa膰 Twoje dane osobowe innym odbiorcom, je艣li b臋dzie to niezb臋dne do wykonania zawartej z Tob膮 umowy lub do zrealizowania obowi膮zk贸w ci膮偶膮cych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorc贸w:
o upowa偶nieni pracownicy i wsp贸艂pracownicy, kt贸rzy korzystaj膮 z danych w celu realizacji dzia艂ania strony,
o firmy hostingowe.

2. Przys艂uguje Ci prawo 偶膮dania od Administratora:
– o dost臋pu do danych osobowych Ciebie dotycz膮cych,
– o ich sprostowania,
– o usuni臋cia,
– o ograniczenia przetwarzania,
– o oraz przenoszenia danych.

3. Przys艂uguje Ci prawo do z艂o偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie b臋dzie mog艂o by膰 wykonane w przypadku istnienia wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec Ciebie interes贸w, praw i wolno艣ci, w szczeg贸lno艣ci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.

4. Na dzia艂ania Administratora przys艂uguje skarga do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do obs艂ugi Serwisu.

6. Dane osobowe nie s膮 przekazywane od kraj贸w trzecich w rozumieniu przepis贸w o ochronie danych osobowych. Oznacza to, 偶e nie przesy艂amy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u偶ytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostan膮 one podane.

2. Serwis mo偶e zapisa膰 informacje o parametrach po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niekt贸rych wypadkach, mo偶e zapisa膰 informacj臋 u艂atwiaj膮c膮 powi膮zanie danych w formularzu z adresem e-mail u偶ytkownika wype艂niaj膮cego formularz. W takim wypadku adres e-mail u偶ytkownika pojawia si臋 wewn膮trz adresu url strony zawieraj膮cej formularz.

4. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs艂ugi zg艂oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji us艂ug itp. Ka偶dorazowo kontekst i opis formularza w czytelny spos贸b informuje, do czego on s艂u偶y.

6. Logi Administratora
Informacje zachowaniu u偶ytkownik贸w w serwisie mog膮 podlega膰 logowaniu. Dane te s膮 wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plik贸w cookies.

2. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka”) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest Operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:
o utrzymanie sesji u偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej u偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;

5. W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne” (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e” (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne” s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e” pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.

6. Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies Szczeg贸艂owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮ce z operatorem Serwisu podmioty, w szczeg贸lno艣ci dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzib膮 w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzib膮 w USA).

9. W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google, u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/ .

8. Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analiz臋 statystyczn膮 ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzib膮 w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej us艂ugi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Us艂uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika. W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

9. Logi serwera

1. Informacje o niekt贸rych zachowaniach u偶ytkownik贸w podlegaj膮 logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu administrowania Serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs艂ugi 艣wiadczonych us艂ug hostingowych oraz analizy zachowa艅 na stronie.

2. Przegl膮dane zasoby identyfikowane s膮 poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog膮 podlega膰:
o czas nadej艣cia zapytania,
o czas wys艂ania odpowiedzi,
o nazw臋 stacji U偶ytkownika 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 HTTP,
o informacje o b艂臋dach jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji HTTP,
o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika (referer link) 鈥 w przypadku gdy przej艣cie do Serwisu nast膮pi艂o przez odno艣nik,
o informacje o przegl膮darce u偶ytkownika,
o Informacje o adresie IP.

3. Dane powy偶sze nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami przegl膮daj膮cymi strony.

4. Dane powy偶sze s膮 wykorzystywane dla cel贸w administrowania serwerem oraz analizy zachowa艅 na stronie.

10. Zarz膮dzanie plikami cookies 鈥 jak w praktyce wyra偶a膰 i cofa膰 zgod臋?

1. Je艣li u偶ytkownik nie chce otrzymywa膰 plik贸w cookies, mo偶e zmieni膰 ustawienia przegl膮darki. Zastrzegamy, 偶e wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies niezb臋dnych dla proces贸w uwierzytelniania, bezpiecze艅stwa, utrzymania preferencji u偶ytkownika mo偶e utrudni膰, a w skrajnych przypadkach mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie ze stron www.

2. W celu zarz膮dzania ustawienia cookies wybierz z listy poni偶ej przegl膮dark臋 internetow膮, kt贸rej u偶ywasz i post臋puj zgodnie z instrukcjami kt贸re znajdziesz na stronie dostawcy wybranej przegl膮darki:
聽– Edge
– Internet Explorer
聽-Chrome
聽-Safari
聽-Firefox
聽-Opera

聽-Android
聽-Safari (iOS)