Wprowadzenie do Prompt Engineering

Prompt Engineering to proces, kt贸ry 艂膮czy projektowanie prompt贸w (instrukcji) dla du偶ych modeli j臋zykowych (LLM) z programowaniem i automatyzacj膮. Wymaga odpowiedniego zarz膮dzania danymi i precyzyjnego formu艂owania instrukcji, aby model m贸g艂 efektywnie wykonywa膰 zadania. Integracja LLM z Logik膮 Aplikacji Wyzwania i Ograniczenia: Organizacja i Dostosowanie Danych Organizacja danych: Dostosowanie danych: Techniki Sterowania Zachowaniem Modelu Dynamiczny kontekst: Guardrails (Mechanizmy ochronne): Praktyczne Zastosowanie Techniki Projektowania Prompt贸w Chain of Thought (艁a艅cuch my艣li): Testowanie i Monitorowanie Kluczowe Koncepty do Zapami臋tania Prompt Engineering to z艂o偶ony proces, kt贸ry

Czytaj wi臋cej

AI Prompt Design

Struktura promptu Dla uzyskania wi臋kszej kontroli nad zachowaniem modelu oraz aktualizacjami prompt贸w zaleca si臋 utrzymanie og贸lnej struktury promptu. W praktyce nie zawsze musisz korzysta膰 z wszystkich element贸w, a ich kolejno艣膰 i d艂ugo艣膰 mog膮 by膰 modyfikowane. Elementy Struktury Promptu Podzia艂 promptu: System, User, Assistant Podzia艂 promptu na te trzy role jest istotny w projektowaniu interakcji: Techniki Projektowania Prompt贸w Proces Projektowania Prompt贸w Zastosowania w Praktyce 艁膮czenie prompt贸w w praktyce mo偶e wymaga膰 generowania wielu odpowiedzi i przetwarzania danych w tle. U偶ytkownik widzi tylko

Czytaj wi臋cej

Zasady dzia艂ania LLM

Wprowadzenie do LLM LLM, czyli du偶e modele j臋zykowe, takie jak GPT-4, s膮 zaawansowanymi systemami ucz膮cymi si臋 przetwarzania i generowania j臋zyka naturalnego. Mimo 偶e znamy proces ich projektowania i trenowania, nie wszystko mi臋dzy przes艂aniem wiadomo艣ci a otrzymaniem odpowiedzi jest dla nas jasne. Sieci Neuronowe Funkcje przyjmuj膮 dane wej艣ciowe i zwracaj膮 wynik. Wraz ze wzrostem z艂o偶ono艣ci problem贸w, definicje funkcji staj膮 si臋 bardziej skomplikowane. Modele matematyczne upraszczaj膮 realizacj臋 skomplikowanych zada艅, takich jak rozpoznawanie obiekt贸w czy przetwarzanie j臋zyka naturalnego (NLP). Proces Treningu Modele pocz膮tkowo

Czytaj wi臋cej

Wprowadzenie do LangChain

LangChain to framework, kt贸ry u艂atwia integracj臋 du偶ych modeli j臋zykowych (LLM) z logik膮 aplikacji, automatyzuj膮c zadania i obs艂ug臋 wielu prompt贸w. Jest dost臋pny dla j臋zyk贸w programowania takich jak Python i JavaScript. Kluczowe Koncepcje LangChain Po艂膮czenie z Modelem LangChain oferuje rozbudowany interfejs dla r贸偶nych modeli (OpenAI, PaLM, Anthropic, Ollama). Interakcja z modelem przypomina t臋 znan膮 z SDK, ale LangChain dodaje dodatkowe funkcje, takie jak weryfikacja formatu odpowiedzi, szablony prompt贸w i ich kompozycja. Prompt Templates Prompt Templates to mechanizm umo偶liwiaj膮cy strukturyzowanie prompt贸w. Pomaga to

Czytaj wi臋cej

Wprowadzenie do Generative AI

Czym jest GenAI? Generative AI to obszar sztucznej inteligencji skupiaj膮cy si臋 na generowaniu r贸偶norodnych tre艣ci, takich jak tekst, kod, obrazy czy filmy. GenAI jest trenowana na du偶ych zbiorach danych i zdolna do tworzenia nowych, oryginalnych tre艣ci. Odgrywa znacz膮c膮 rol臋 w procesach kreatywnych, w tym w rozwoju oprogramowania. Rodzaje Sieci Neuronowych Kluczowe Technologie w GenAI Du偶e Modele J臋zykowe (LLM) LLM, takie jak modele GPT od OpenAI, s膮 najpopularniejszymi narz臋dziami w GenAI. Umiej臋tno艣ci zwi膮zane z wykorzystaniem LLM s膮 艂atwiejsze do opanowania ni偶

Czytaj wi臋cej
Ni ma wi臋cej!