Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) to dziedzina sztucznej inteligencji, kt贸ra zajmuje si臋 interakcj膮 mi臋dzy komputerami a lud藕mi za pomoc膮 j臋zyka naturalnego. NLP 艂膮czy lingwistyk臋, informatyk臋 i sztuczn膮 inteligencj臋 w celu zrozumienia, interpretacji i manipulacji ludzkim j臋zykiem.

1. Co to jest NLP?

NLP pozwala komputerom analizowa膰, rozumie膰 i generowa膰 j臋zyk ludzki w spos贸b warto艣ciowy. Przyk艂ady zastosowa艅 NLP to:

 • Rozpoznawanie mowy
 • T艂umaczenie maszynowe
 • Analiza sentymentu
 • Chatboty
 • Automatyczne generowanie tekstu

2. Podstawowe Poj臋cia w NLP

Tokenizacja:

 • Tokenizacja to proces dzielenia tekstu na mniejsze jednostki zwane tokenami (np. s艂owa, zdania).
 • Przyk艂ad: „Hello world!” -> [„Hello”, „world”, „!”]

Lematyzacja i Stemming:

 • Lematyzacja sprowadza s艂owo do jego podstawowej formy (lematu), np. „running” -> „run”.
 • Stemming usuwa ko艅c贸wki z wyraz贸w, co mo偶e prowadzi膰 do mniej precyzyjnych wynik贸w, np. „running” -> „run”.

Pos tagging (Part-of-Speech Tagging):

 • Okre艣lanie cz臋艣ci mowy dla ka偶dego s艂owa w zdaniu, np. „The cat sits” -> [(„The”, „DET”), („cat”, „NOUN”), („sits”, „VERB”)].

Named Entity Recognition (NER):

 • Identyfikacja i klasyfikacja nazw w艂asnych w tek艣cie, np. „Apple is looking at buying U.K. startup for $1 billion.” -> [(„Apple”, „ORG”), („U.K.”, „GPE”), („$1 billion”, „MONEY”)].

N-gramy:

 • Sekwencje n s艂贸w, np. bigramy (2-gramy) z „I love NLP” -> [(„I”, „love”), („love”, „NLP”)].

3. Przyk艂ady Bibliotek NLP w Pythonie

NLTK (Natural Language Toolkit):

 • Popularna biblioteka NLP dla j臋zyka Python.
 • Przydatna do podstawowych operacji NLP, takich jak tokenizacja, stemming, pos tagging, itp.
 • Instalacja: pip install nltk

SpaCy:

 • Nowoczesna biblioteka NLP, szybka i wydajna, odpowiednia do produkcyjnych zastosowa艅.
 • Oferuje gotowe modele j臋zykowe.
 • Instalacja: pip install spacy

Transformers:

 • Biblioteka stworzona przez Hugging Face do pracy z modelami transformatorowymi, takimi jak BERT, GPT-3.